Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavica (Lehota nad Rimavicou) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lehota nad Rimavicou, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Tolerančný barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1796. Renovovaný bol v roku 1818 a 1924. Veža bola opravená v roku 1956. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V lodi je rovný strop s fabiónmi. Fasády sú členené lizénami a podstrešnou rímsou. [1] Veža je krytá štíhlou barokovou cibuľou s laternou.
 

Neoklasicistický oltár s obrazom Poslednej večere je z roku 1854, renovovaný bol v roku 1924. Drevený chór popri troch stenách lode je barokový z roku 1796 a zhotovili ho M. Šafarovský a T. Chudík, mlynár. Organ z roku 1855 je od organára K. Kiszelyho z Banskej Bystrice. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Lehota nad Rimavicou je obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota. Obec vznikla v roku 1957 zlúčením obcí Rimavica a Rimavská Lehota.
Fotogaléria
Rimavica (Lehota nad Rimavicou) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Rimavica (Lehota nad Rimavicou) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 32.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 32.
GPS
48.515200, 19.905612
48°30'54.7"N 19°54'20.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk