Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavská Lehota (Lehota nad Rimavicou) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Lehota nad Rimavicou, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1797. Prestavaný bol v roku 1864. Obnovili ho zvonku i zvnútra v rokoch 1958 – 1959. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým presbytériom a predstavanou vežou. Presbytérium má valenú klenbu s lunetami, v lodi je drevený kazetový strop s ľudovou maľbou štylizovaných kvetov. [1] Veža je krytá stanovou strechou.
 

Oltár je z roku 1877. Popri troch stenách lode stojí drevený mramorovaný chór, ktorý má v parapete trojdielnu neoklasicistickú skriňu organa z čias prestavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Lehota nad Rimavicou je obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota. Obec vznikla v roku 1957 zlúčením obcí Rimavica a Rimavská Lehota.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 32.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 32.
GPS
48.512586, 19.904850
48°30'45.3"N 19°54'17.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk