Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavská Píla (Tisovec) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Tisovec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca sakrálna stavba so secesne riešeným interiérom, postavená podľa projektu významného slovenského architekta Michala Milana Harminca v roku 1947 na mieste klasicistického kostola z roku 1777. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Rimavská Píla je časťou mestečka Tisovec.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 32.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 32.
Bibliografia
www.tisovec.com
GPS
48.649906, 19.944825
48°38'59.7"N 19°56'41.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk