Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavská Seč - Kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rimavská Seč, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1803. Renovovali ho v roku 1896. Veža bola úplne zrenovovaná v roku 1896. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou s pásmi. Loď má pruské klenby. Nad vstupom je murovaný chór, ktorý sa arkádovite otvára do lode. Strecha je sedlová. Hlavná fasáda aj veža je členená pilastrami, lizénami a dekorovaná festónmi. [1] Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním. Veža je zastrešená zvonovitou laternovou kupolou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár s veľkým obrazom Obrátenia sv. Pavla apoštola je zo začiatku 19. storočia. Na bočnom oltári sv. Jána Nepomuckého je oltárna architektúra z konca 18. storočia a obraz z 20. storočia. Drevená kazateľnica pochádza z polovice 19. storočia. Krstiteľnica a krucifix sú tirolská rezbárska práca z konca 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína empírový svietnik zo začiatku 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 32.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 32.
Bibliografia
www.rimavskasec.sk
GPS
48.304554, 20.232920
48°18'16.4"N 20°13'58.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk