Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavská Sobota - Mestská galéria
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História
Mestská galéria v Rimavskej Sobote bola založená samosprávou mesta ako súčasť Mestského kultúrneho strediska v roku 1996. Je zbierkotvornou inštitúciou a jej činnosť sa zameriava na výskum a prezentáciu súčasného umenia. Výstavný program sa profiluje v dvoch hlavných okruhoch. Prvý je zameraný na výskum a prezentáciu súčasného slovenského vizuálneho umenia s ohľadom na stredoeurópsky kontext, obdobia od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť. Druhý sa orientuje na regionálne výtvarné umenie, najmä na rimavskosobotský okruh umelcov, ktorí pôsobili a pôsobia v tomto prostredí a aj na nastupujúcu generáciu absolventov vysokých umeleckých škôl. [1]
 

Výstavy vznikajú aj v spolupráci s inými galériami a s hosťujúcimi historikmi a teoretikmi výtvarného umenia. Výstavná činnosť je orientovaná na aktuálne autorské a kolektívne prezentácie tvorby umelcov všetkých generácií. Najviac sa uplatňuje štruktúra samostatných autorských výstav, ktoré prevažujú vo výstavných projektoch galérie. Výstavy pripravujú oslovení autori a kurátori v spolupráci s odbornými pracovníkmi Mestského kultúrneho strediska. Vznikli tu výstavy, ktoré boli ako hlbšie sondy, ale aj ako premiéry začínajúcich umelcov. [2]

Kontakt
Mestská galéria
Hlavné námestie 5
979 01 Rimavská Sobota

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok 9:00 - 17:00
Sobota – Nedeľa = Zatvorené
Prístup
Stojí v centre mesta.
Poznámky
[1 - 2] www.rimavskasobota.sk (31.8.2015)
GPS
48.383609, 20.018518
48.383609, 20.018518
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk