Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavská Sobota - Neologická synagóga
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Početnú židovskú komunitu, ktorá obývala mesto, dnes pripomína pamätník nachádzajúci sa na rohu Hatvaniho a Cukrovarskej ulice. Práve akademickému sochárovi Júliusovi Magovi sa podarilo uchovať spomienku na všetky obete druhej svetovej vojny a na obete holokaustu. Stojí na symbolickom mieste, ktoré kedysi Židia navštevovali vo veľkej miere. Tam sa totiž do roku 1986 nachádzala bejt ha-kneset- čiže synagóga. [1]
 

Písal sa rok 1848. Začiatok nových čias, kedy sa v Rakúsko-Uhorsku diali veľké zmeny. Revolúcia, ktorá trvala do nasledujúceho roka, zmenila životy mnohým ľuďom. Uzákonili sa nové zákony, niektoré stratili svoju platnosť, jedným z nich bol aj zákaz usídľovania sa Židov na území celej Gemersko-malohontskej stolice. A tak im už nič nebránilo v príchode do Rimavskej Soboty. [2]
 

Prvé písomné zmienky o židovskej komunite pochádzajú z roku 1851. Za svojho rabína si zvolili Abraháma M. Friedmanna, ktorý zároveň zastával aj funkciu stoličného rabína. Spočiatku žilo v meste odhadom od 300 do 400 židovských obyvateľov. Už od svojho príchodu začali rimavskosobotskí Židia uvažovať o stavbe svätostánku. Svoje predstavy uskutočnili v roku 1868. Na rohu bývalej Kossúthovej a Lučeneckej ulici (dnes Hatvaniho a Cukrovarská) v susedstve evanjelického kostola sa začala vynímať neologická synagóga, ktorej výstavbu si hradili z vlastných finančných zdrojov. [3]
 

Stavba sa niesla v duchu doby. Vtedy moderné prvky neologického slohu spojil neznámy autor či skupina autorov spolu s historizujúcimi detailmi a zaujímavými prvkami z maurského slohu. Židovská synagóga mala jedno poschodie a pôdorys vo výmere 18 × 14 metrov. Historizujúce trojosové hlavné priečelie ozvláštňovalo okrúhle neorománske okno s farebnou rozetou. Po bokoch objekt ohraničovali dve vysoké štíhle vežičky zakončené Dávidovými hviezdami. Vďaka mramorovým doskám zákona tzv. archa úmluvy situovaným v strede fasády nabral objekt na svojej monumentalite. Dnes sú dosky zákona s desatoro božími prikázaniami v hebrejskom jazyku nainštalované v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktoré po zbúraní synagógy tieto artefakty zachránilo. [4]
 

Emancipačný zákon z roku 1864 prijatý v Uhorsku napomohol rozvoju židovskej komunity. Židia mali zrazu povolené zapájať sa do verejného diania a túto možnosť využili. Začali si zakladať spolky a o niekoľko rokov neskôr si zriadili ľudovú školu, ktorú navštevovalo spočiatku len sedemdesiat žiakov vzdelávaných dvoma učiteľmi. Dvojpodlažná budova školy stála vedľa synagógy a svoju funkciu plnila až do vypuknutia druhej svetovej vojny. [5]
 

Rozvoj židovskej komunity radikálne ukončil začiatok najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Sedemstodvadsaťšesť ľudí židovského vierovyznania už viac neprekročilo brány mesta. Aj Rimavská Sobota mala počas vojny zriadené tri záchytné centrá, v ktorých boli zhromažďovaní obyvatelia označení šesťcípou hviezdou na hrudi. Jedno na Tomašovej ulici, druhé na Bartókovej a ďalšie v budove lýcea. Cesta násilne odvlečených Židov zo svojich domovov v Rimavskej Sobote a v okolitých dedinách sa skončila v koncentračnom tábore Auschwitz- Bikenau (Oswienczim) alebo na inom rovnako hrozivom mieste. [6]
 

Po ukončení vojny ostalo nažive len niekoľko židovských rodín. Kedysi navštevované a významné miesto začalo podliehať nástrahám času a vandalov. Posledné bohoslužby sa v synagóge konali v čase Chanuky v roku 1969. Pre toto chátrajúce miesto sa stal osudným rok 1986, kedy bolo z rozhodnutia Miestneho národného výboru v Rimavskej Sobote vydané nariadenie na zbúranie objektu synagógy a pôvodnej budovy židovskej školy. V decembri toho roku padla jedna z dominánt mesta. [7]

Poznámky
[1 - 7] BABOĽOVÁ, Michaela: Rimavská Sobota plná príbehov: Kedysi synagóga, dnes už len pamätník. https://www.rimava.sk/publicistika/rimavska-sobota-plna-pribehov-kedysi-synagoga-dnes-uz-len-pamatnik/, 4. marca 2016. (7.11.2019)
GPS
48.383450, 20.017375
48°23'00.4"N 20°01'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk