Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavské Janovce - pamiatková zóna
Lokalita
obec Rimavské Janovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Radová cestná zástavba obce, ktorej ľudová kultúra svojím charakterom podľa Etnografického atlasu Slovenska patrí k stredoslovenskej nížinnej oblasti, vytvára malé námestie v strede, kde sú situované oba kostoly – rímskokatolícky a kalvínsky. [1]
 

Charakter murovaných ľudových stavieb v obci so zástavbou typu skupinovej cestnej dediny je typický pre túto oblasť Gemera. Domy sa stavali na úzkych dlhých pozemkoch s obytnou časťou a kratším priečelím situovaným do ulice. Za obytnou časťou bývali priradené hospodárske staviská, ktorých zástavbu ukončovala stodola. Za ňou bola záhrada alebo pole. Domy zastrešené sedlovou alebo valbovou strechou v súčasnosti poznačili mnohé prestavby, miestami si však zachovali pôvodnú štukovú dekoráciu z prelomu 19. a 20. storočia. [2]
 

Historické jadro obce bolo v roku 1994 vyhlásené za pamiatkovú zónu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Obec Rimavské Janovce sa nachádza v Rimavskej kotline na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja, v okrese Rimavská Sobota. Rozprestiera sa 5 km od okresného mesta na ploche 2 409,78 ha. [4]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 82.
[2 - 3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 83.
[4] www.rimavskejanovce.sk (4.10.2015)
GPS
48.342419, 20.065028
48°020'32.7"N 20°003'54.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk