Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rimavské Zalužany - zvonica
Lokalita
obec Rimavské Zalužany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická stavba z druhej polovice 19. storočia. Zvonica je sčasti murovaná, s dvojitými lomenými oknami, v hornej časti šalovaná. Zvukové otvory sú arkádové. Zastrešená je ihlancom. Zvon je z roku 1890. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 37.
GPS
48.499053, 19.935093
48°29'56.6"N 19°56'06.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk