Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka s hrobkou je zasvätená sv. Terezke Ježiškovej. Dal ju postaviť šľachtic Žigmund Šándor svojej zosnulej manželke Johane, ktorá zomrela 24. mája 1842. Na priečelí strechy sa nachádza erb rodiny Šándorovcov a krátky text v maďarčine. Historik J. Hudák uvádza, že v obci sa asi začiatkom 20. storočia vystavala miestna kaplnka zasvätená k úcte Terezky Ježiškovej. Podľa historických dokumentov (schématizmy ostrihomského arcibiskupstva) kaplnka vznikla koncom 40. rokov 19. storočia. Informáciu potvrdzuje dátum úmrtia šľachtičnej Johany Šándorovej. Kaplnka vtedy nemohla byť zasvätená sv. Terezke Ježiškovej, pretože sv. Térézia z Lisieux bola vysvätená až v roku 1925. Podľa pamätníkov je v kaplnke pochovaných asi šesť ľudí. [1]
 

Kaplnka na štvorcom pôdoryse má rovný uzáver. Fasády sú členené pilastrami a termovými oknami. Vstup je polkruhovo ukončený.
 

Okrem Rišňoviec majú kaplnky s podobným patrocíniom iba ďalšie tri slovenské obce - Vlčkovce pri Seredi (z roku 1934), Bátorová pri Veľkom Krtíši (z roku 1926) a Hudcovce pri Humennom (z roku 1940). [2]
 


 

CINTORÍN
 

Podľa zápisu z vizitácie sa jeho vznik datuje do roku 1766, kedy bol položený základný kameň súčasného Kostola Najsvätejšej Trojice. Dom smútku bol postavený v rokoch 1965 -1967, odvtedy sa na cintoríne pochovávalo viac. Hlavný kríž stojí uprostred cestičky vedúcej od brány. V centre cintorína na pravej strane sú pochovaní dvaja kňazi Dp. Štefan Moravčík a nedávno zosnulý rodák Mons. Ferdinand Javor. Okrem nich sú na cintoríne pochované aj ďalšie významné osobnosti. Najstaršie náhrobné kamene na cintoríne pochádzajú z konca 18. a začiatku 19. storočia. [3]
 

Virtuálny cintorín (na internetovej stránke obce) umožňuje ľahko nájsť každý hrob. Cintorín je osvetlený a napojený na obecný vodovod. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na dolnorišňovskom cintoríne, ktorý sa nachádza pri hlavnej ceste smerom do Nitry. Kaplnka je dominantou cintorína. [5]
Fotogaléria
Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux foto © Ľuboš Novotný 7/2021Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux foto © Ľuboš Novotný 7/2021Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux foto © Ľuboš Novotný 7/2021Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux foto © Ľuboš Novotný 7/2021Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux foto © Ľuboš Novotný 7/2021Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux foto © Ľuboš Novotný 7/2021Rišňovce - Kaplnka sv. Terézie z Lisieux foto © Ľuboš Novotný 7/2021
Poznámky
[1 - 5] www.risnovce.sk/pamiatky/dolnorisnovsky-cintorin.html (4.4.2021)
Bibliografia
www.risnovce.sk
GPS
48.364967, 17.899421
48°21'53.9"N 17°53'57.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk