Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
rizalit
časť budovy, ktorá v celej výške vyčnieva pred stavebnú čiaru hlavnej budovy. Podľa polohy rizalitu sa rozlišuje stredný, bočný a nárožný.www.pamiatkynaslovensku.sk