Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rochovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Rochovce, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1784 – 1785 ako tolerančný bez veže. Pri obnove v roku 1922 bol doplnený vežou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Z pôvodného zariadenia kostola sa zachoval oltár z polovice 18. storočia, typ oltárov s kazateľnicou, v archaizujúcom barokovom slohu. V strede oltára je rečnište, po jeho stranách sú točité stĺpiky s plastikami Mojžiša a Árona. Na nadstavci je reliéf sv. Trojice a volútový baldachýn. Oltár je zovretý volútami a akantovými ušami s rokajovou páskou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 40.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 40.
Bibliografia
www.rochovce.sk
GPS
48.702835, 20.299509
48°42'10.2"N 20°17'58.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk