Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rochovce - Papiereň
Lokalita
obec Rochovce, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Založil ju papiernický majster Samuel Martíny v roku 1774. Papiereň ležala na potoku Štítnik. Mala tri vodné kolesá ,”holander” s načieracou kaďou. Prvé mlyny boli postavené v roku l760. Postavil ich Ján Martíny. Na nich stáli tri továrenské budovy pre robotníkov. V tom čase v nich pracovalo okolo 20 robotníkov. Tovar preberala Slavošovská papiereň asi tak 60 vagónov ročne, ale papier sa vozil aj do Košíc, Debrecína, Budapešti a inde v Uhorsku. Papierenské mlyny boli na tú dobu zariadené veľmi moderne. [1]
 

Samuel Martíny pôsobil v Rochovciach do konca 18. storočia. V roku 1800 prevzal papiereň jeho syn Ondrej Martiny. Neskôr prevzal zase papiereň Ondrejov syn Ľudovít Martíny. V štyridsiatich rokoch 19. storočia sa začal vyrábať ”jemný velínový papier“ takzvaný handrový. V polovici 19. storočia papiereň prerobili na výrobu drevoviny a bielej lepenky. Ručná výroba papiera zanikla v roku 1862. [2]
 

Priesvitky Samuela Martínyho boli označované jednoducho nápisom ROCHVALVAE. Syn Ondrej Martíny používal veľký uhorský znak na ľavej polovici hárku s iniciálkami AH. Papiereň vtedy zaberala plochu 1500 m2. Nad papierňou bola nádrž na vodu, ktorá si vyžiadala viacero obetí. [3]
 

Martínyovci však svoju papiereň stratili, pretože boli zadlžení a nemali z čoho zaplatiť svoje dlhy. Papiereň bola prelicitovaná a prešla do rúk Janovitzových, konkrétne Gjula Janovitza. Za Janovitzových však papiereň skrachovala. Dnes už iba zvyšky jednoposchodovej budovy v krásnom prírodnom prostredí, kde je prameň zdravej pitnej vody, krásne chodníky vedľa bývalého prírodného kanála medzi dvoma objektmi papierne (700m), bohužiaľ zarastené krovím. V blízkosti sa nachádza vzácna pivnica o dĺžke asi 50 m, ktorá bola vykopaná pre potreby skladovania potravín a nápojov, alebo v rámci kutacích banských prác. Možno pre pitnú vodu. Posledných 20 m je jaskynného charakteru, pretože sa tu nachádzajú malé krasové útvary (stalagnity a vodopád). Chodba sa nachádza v karbonských prvohorných vápencoch. V oblasti papierne sa nachádza aj tajch o rozmeroch 50×50 m, ktorý zarástol vegetáciou a ostal bez povšimnutia. [4]

Súčasný stav a využitie
Zrúcaniny.
Poznámky
[1 - 4] www.rochovce.sk (23.10.2016)
Bibliografia
www.rochovce.sk
GPS
48.703209, 20.304568
48°42'11.6"N 20°18'16.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk