Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rohov
Lokalita
obec Rohov, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia s použitím staršej stavby. Ide o blokovú pozdĺžnu dvojpodlažnú budovu s ústredným stĺpovým portikom na čelnej fasáde. Na dvorovej fasáde je trojosový stredný rizalit, zakončený tympanónom. Fasády sú členené priebežnou kordónovou rímsou a nadokennými rovnými rímsami. Strecha je valbová s novými manzardovými oknami. Miestnosti majú rovné stropy a spojené sú chodbou, zaklenutou českými plackami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Rohov zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1930)Kaštieľ Rohov foto © Imrich Kluka 2/2012Kaštieľ Rohov foto © Imrich Kluka 2/2012Kaštieľ Rohov foto © Imrich Kluka 2/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 39.
Bibliografia
www.rohov.sk
GPS
48.726931, 17.345918
48°0 43' 36.95", 17°0 20' 45.30"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk