Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rohožník - Chrám Nanebovstúpenia Pána
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Hrozník
Lokalita
obec Rohožník, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1912. Obnovený bol v roku 1928. Je to malá neobaroková sakrálna stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Nad portálom je letopočet 1912 datujúci výstavbu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 39.
GPS
49.111055, 21.760465
49°06'39.8"N 21°45'37.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk