Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Rárbok
Lokalita
obec Rohožník, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1857 – 1860. Jednoloďový sakrálny priestor, ktorý je v interiéri a exteriéri riešený v poňatí romantického historizmu. [1] Veža umiestnená nad hlavnou fasádou je ukončená ihlanom.
 

Podľa iného zdroja dal sakrálny objekt postaviť gróf Pálffy v roku 1858 – 1859. Je postavený v novorománskom slohu. Keď sa staval nový, starý kostol stál na tom istom mieste. Z kameňa starého kostola postavili ohradu okolo nového. Na znak, že tam bol aj cintorín, postavili farníci jeden náhrobný kameň k múru kostola. [2]
 

15. augusta 1860 bol kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Postupne sa začalo nakupovať vybavenie ako obrazy krížovej cesty, zvony a v roku 1930 interiér namaľoval maliar z Malaciek. Neskôr boli dodané farebné sklá a zavedené elektrické osvetlenie. V roku 1984 – 1988 bol urobený aj elektrický pohon zvonov. [3]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 3/2014Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - pomník pri kostole foto © Jana Lacková 6/2017Rohožník - pomník pri kostole foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 39.
[2 - 3] https://sk.wikipedia.org (12.9.2017)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 39.
Bibliografia
www.rohoznik.sk
GPS
48.461507, 17.165997
48°27'41.4"N 17°09'57.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk