Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rokytov - Kostol Zjavenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rokytov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v rokoch 1805 – 1808. Obnovený bol v roku 1906. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou. Loď má rovný trámový ornamentálne maľovaný strop. Na južnej strane lode je pristavaná malá predsieň. Fasády sú členené lizénami a pilastrami. [1] Veža členená lizénovým rámovaním je zakončená mohutným ihlancom.
 

Časť vnútorného zariadenie pochádza zo staršieho kostola – maľovaný drevený chór, na parapete so scénami: múdre a pochabé panny, Zmŕtvychvstanie, Najsvätejšia Trojica a iné, podľa nápisu z roku 1665. Hlavný oltár pochádza zo 17. storočia, neskoršie upravený, riešený na spôsob krídlových oltárov, v strede scéna Narodenia Pána, po stranách štyri obrazy z Nového zákona. Obrazy sú novšie. Barokový oltár Panny Márie má novší obraz z roku 1884 od K. Švestku. Barokový oltár Krstu Krista je z druhej polovice 18. storočia. Krstiteľnica a organ sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína štyri neskorobarokové vyrezávané svietniky z druhej polovice 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 40.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 40 - 41.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 41.
Bibliografia
www.obecrokytov.sk
GPS
49.317688, 21.189144
49°19'03.7"N 21°11'20.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk