Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rokytov pri Humennom - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Humenský Rokytov, Humeniansky Rokytov
Lokalita
obec Rokytov pri Humennom, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1820. [1] Podľa iného zdroja je datovaný do roku 1777. Niektoré materiály uvádzajú aj existenciu dreveného sakrálneho objektu, ktorý vyhorel a na jeho mieste bol postavený terajší chrám. [2] Je to murovaná stavba typu kostolov projektovaných pre východoslovenskú oblasť staviteľským úradom Komory koncom 18. storočia. Ide o trojpriestorový kostol s presbytériom, takmer štvorcovou loďou a otvoreným podvežím na spôsob babinca. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi sa nachádza krížová klenba. Fasády členia pilastre a profilovaná podstrešná rímsa. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1714. [4]
 

Kostol je ohradený múrom s polkruhovým portálom. Do juhozápadnej časti múru je vstavaná zvonica s murovaným základom a otvorenou drevenou konštrukciou. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec vznikla zlúčením Humenského a Zbudského Rokytova v roku 1970.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 470.
[2] www.farnostrokytovprihe.weblahko.sk/Historia.html (6.3.2018)
[3 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 470.
GPS
49.107175, 21.993062
49°06'25.8"N 21°59'35.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk