Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rolova Huta (Margecany) - kaštieľ
Lokalita
obec Margecany, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol barokový kaštieľ z polovice 18. storočia, ktorý v prvej polovici 19. storočia prefasádovali. Išlo o trojkrídlovú budovu s mierne vystupujúcim rizalitom na hlavnej fasáde. Kaštieľ mal slávnostnú sieň, ktorú neskôr predelili. Fasády boli hladké. [1]
 

Rolova Huta mala svoju obecnú správu do 12. júna 1960, kedy sa stala súčasťou obce Margecany. V súčasnosti v osade zostala len železničná budova – dnes Margecany-zastávka. Všetky budovy, kaštieľ, kaplnka a 12 rodinných domov bolo asanovaných z dôvodu výstavby vodnej priehrady Ružín. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 293.
[2] www.margecany.info (2.2.2016)
Bibliografia
www.margecany.sk
GPS
48.889832, 21.041119
48°53'23.4"N 21°02'28.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk