Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
rondel
kruhová alebo oválna záhradná stavba, okrúhla bašta vystupujúca z líca opevnenia.www.pamiatkynaslovensku.sk