Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Roškovce (Doľany) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Doľany, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola kaplnka na cintoríne z prvej polovice 19. storočia. Je to obdĺžniková stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a pristavanou sakristiou. Na priečelí má murovaný štít, za ktorým sa nachádza strešná vežička zakončená cibuľovitou strechou. Fasády sú hladké. [1]
 

Interiér má rovný strop. Barokový obraz Ukrižovania, maľba na dreve, je z konca 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza svietniky z konca 19. storočia a v sakristii ľudovú drevorezbu Ukrižovaný z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 312.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 312.
Bibliografia
www.obecdolany.sk
GPS
49.017582, 20.646593
49°01'03.3"N 20°38'47.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk