Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
rotunda
centrálna stavba s kruhovým, alebo polygonálnym pôdorysom a aj ako súčasť väčšej stavbywww.pamiatkynaslovensku.sk