Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rovensko - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rovensko, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v polovici 19. storočia. Murovaná jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežičkou, ktorá je zastrešená murovaným ihlancom. Priestor je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Bočné fasády boli členené lizénami, na priečelí sa nachádzali tri empírové edikuly na pilastroch. [1] Dnes sú na fasádach moderné zásahy a po výzdobe zostali iba zvyšky.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri uvádza hlavný oltár s obrazom Nanebovzatia Panny Márie, neorománsky z konca 19. storočia a dve ľudové plastiky sv. Petra a Pavla z konca 19. storočia [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 43.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 43.
Bibliografia
www.rovensko.sk
GPS
48.713278, 17.376211
48°42'47.8"N 17°22'34.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk