Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rovinka
Iný názov
Čela, Štefánikovce
Lokalita
obec Rovinka, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ, novšie upravený. Dvojpodlažná stavba, ktorá je situovaná päťosovou fasádou do ulice. Okná na prízemí sú štvorcové, kedysi mali jednoduchú šambránu. Okná na poschodí majú obdĺžnikový štukový rozvilinový ornament. Vstupná brána bola zakončená tympanónom s erbom. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Na poschodí sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Slúži ako kultúrny dom. Okolie pamiatky je zastavané.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 43.
Bibliografia
www.obecrovinka.sk
GPS
48.097694, 17.235982
48°0 5' 51.70", 17°0 14' 9.54"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk