Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rovinka - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Čela, Štefánikovce
Lokalita
obec Rovinka, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardujúcimi barokovými prvkami postavený v roku 1798. Obnovovaný bol v 19. a 20. storočí. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Hlavné priečelie, ktoré člení lizénový rám a kordónová rímsa, má nad vstupným portálom niku s plastikou. Pomerne masívna veža, vstavaná do štítového priečelia a členená lizénovým rámom, má letopočet datujúci stavbu. Na veží je malý murovaný ihlan s dvojkrížom. [1]
 

Hlavný oltár je z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku v interiéri kostola uvádza voľné obrazy: Madona z roku 1636, Panna Mária od R. J. Gauptmanna ml., z roku 1862, sv. Florián, sv. Anna, svätec, sv. Rodina, sv. Vendelín a ďalší svätec sú z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 43.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 43.
Bibliografia
www.obecrovinka.sk
GPS
48.101888, 17.231147
48°06'06.8"N 17°13'52.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk