Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rovné - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Rovné, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1832. Veža je z roku 1914, opravená bola v roku 1944. Jednoloďový kostol s rovným oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Stropy sú rovné. Na západnej a južnej strane lode je drevený chór. Fasády sú hladké. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Zvon je z roku 1874. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 44.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 44.
GPS
48.581500, 20.052359
48°34'53.4"N 20°03'08.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk