Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rozbehy (Cerová) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cerová, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená okolo roku 1700. Klasicisticky upravená bola v 19. storočí. Jednoloďový sakrálny priestor so segmentovou apsidou a predstavanou hranolovou vežou, zaklenutý konchou a valenými klenbami s lunetami. Fasáda je hladká s lizénovým rámovaním. Veža ja zakončená stanovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár je z konca 18. storočia, neskorobaroková stĺpová architektúra s krepovanou nákladou, v strede obraz Nanebovzatia Panny Márie zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 44.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 44.
Bibliografia
www.obeccerova.sk
GPS
48.57324, 17.39526www.pamiatkynaslovensku.sk