Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rozložná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Rozložná, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardovanými barokovým zariadením postavený v rokoch 1796 – 1801. Sieňový priestor s polkruhovo zakončeným oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý konchou a pruskými klenbami, na ktorých sú štukové obrazce. Na víťaznom oblúku je nápis vzťahujúci sa na stavbu kostola. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Veža postavená do štítového priečelia je zastrešená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Oltár je z konca 18. storočia. Neskorobarokovo-klasicistická stĺpová drevená polychrómovaná architektúra má novší obraz Kristus v Getsemanskej záhrade. Obrazy na predele a nadstavcovej kartuši sú z 18. storočia. Na vrchu oltára po stranách stoja postavy anjelov. Archaická kazateľnica je baroková z druhej polovice 18. storočia, riešená na spôsob prác z konca 17. storočia. Má polygonálny parapet, členený točitými stĺpikmi, medzi ktorými sú plastiky štyroch evanjelistov. Drevená vyrezávaná krstiteľnica s plastikou Krstu Krista na vrchnáku pochádza z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 45 - 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
GPS
48.618199, 20.349773
48°37'05.5"N 20°20'59.2"E



www.pamiatkynaslovensku.sk