Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožňava - Banícke múzeum
Lokalita
obec Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj
História
Účelová budova špecializovaného baníckeho a mineralogického múzea bola postavená podľa projektu banského inžiniera Alexandra Müllera v roku 1905. Stavbu finančne podporili Františka a Dionýz Andássyovci, pozemok poskytlo mesto Rožňava. Prvá stála expozícia bola verejnosti sprístupnená v roku 1912. Pre účely múzea slúžial budova do roku 1920. V rokoch 1920 – 1938 bola využívaná ako vojenská ubytovňa, učňovská škola, knižnica a žandárska stanica. Prvá povojnová expozícia bola inštalovaná v roku 1956. V roku 1967 vznikla špecializovaná bansko-hutnícka expozícia, ktorú v roku 1995 vystriedala nová expozícia baníctva a hutníctva Gemera. [1]
 


 

Rozhodujúce roky v histórii múzea [2]
 

• 1902 – vznik Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave
 

• 1912 – otvorenie prvej expozície Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave
 

• 1912 – založenie Mestského múzea v Rožňave a otvorenie jeho prvej expozície
 

• 1931 – obnovenie činnosti Mestského múzea po prvej svetovej vojne
 

• 1938 – fúziou dvoch rožňavských múzeí vzniklo Rožňavské bansko-hutnícke a mestské múzeum
 

• 1943 – 1.8. – otvorenie stálej expozície zjednoteného múzea
 

• 1943 – 1.11. – Rožňavské bansko-hutnícke a mestské múzeum bolo zatvorené
 

• 1956 – obnovenie múzejnej činnosti po druhej svetovej vojne - Okresné múzeum v Rožňave

Expozície
BANÍCTVO A HUTNÍCTVO GEMERA
 

Exozícia je inštalovaná v účelovej budove, najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo. Predstavuje prierez históriou gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov, banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Súčasťou expozície je technická kópia stredovekej tabuľovej maľby Metercia.
 


 

BANSKÉ PRACOVISKÁ
 

Expozícia v pivničných priestoroch tematicky nadväzuje na bansko-hutnícku expozíciu. Znázorňuje banské diela v podzemí s čelbami banských pracovísk pri dobývaní železných rúd a magnezitu. Vybudované banské diela vrátane zariadení a pracovných nástrojov poskytujú návštevníkovi skutočný pohľad na pracovné prostredie baníka.
 


 

PRÍRODA SLOVENSKÉHO KRASU A PRIĽAHLÝCH OBLASTÍ
 

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí prezentuje prírodné danosti a krásy tohto územia. Inštalovaná je v budove, postavenej v roku 1904 ako útulok pre chudobných, známej ako “Františkin útulok”. Živú prírodu prezentujú botanické a zoologické spoločenstvá usporiadané podľa biotopov.
 

Vývoj zeme, geologické doby a útvary, geologickú stavbu Spišsko-gemerského rudohoria a Slovenského krasu ako aj výskyt nerastných surovín dokumentuje fond neživej prírody.
 


 

HISTORICKÁ EXPOZÍCIA – prezentačný múzejný depozitár
 

Forma prezentácie zbierok je na Slovensku ojedinelá. Zbierky sú rozdelené podľa materiálových skupín. Expozícia je umiestnená v budove niekdajšej Markovej manufaktúry na výrobu kože. Predstavujú sa tu najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety múzea.
 


 

GALÉRIA Baníckeho múzea
 

Expozícia je zameraná na prezentáciu vlastných a prevzatých výstav výtvarného umenia.
 


 

ANDRÁSSYHO OBRAZÁREŇ v Krasnohorskom Podhradí
 

Pôvodnú budovu expozície v Krásnohorskom Podhradí dal v rokoch 1908-1909 postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva s cieľom umiestniť svoju hodnotnú zbierku výtvarného umenia. Dnes sú tu prezentované výtvarné diela portrétnej tvorby minulých storočí pochádzajúce zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave a z hradu Krásna Hôrka a Betliarskeho kaštieľa.

Kontakt
Budova historickej expozície
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava

Budova bansko-hutníckej expozície
Šafárikova 43, 048 01 Rožňava

Galéria Baníckeho múzea
Námestie baníkov 25, 048 01 Rožňava

Andrássyho obrazáreň
Lipová 122, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Fotogaléria
Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke  múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia baníctva a hutníctva Gemera foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum  foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum - Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Banícke múzeum foto ©  Karol Tomány 9/2016Rožňava - Banícke múzeum foto ©  Karol Tomány 9/2016Rožňava - Banícke múzeum foto © Erika Hermélyi Gecelovská 4/2018Rožňava - Banícke múzeum (Parný valec a Škoda Sentinel) foto © Erika Hermélyi Gecelovská 5/2018Rožňava - Banícke múzeum foto © Erika Hermélyi Gecelovská 4/2018Rožňava - Banícke múzeum foto © Erika Hermélyi Gecelovská 4/2018Rožňava - Banícke múzeum foto © Erika Hermélyi Gecelovská 4/2018
Poznámky
[1] Expozícia baníctva a hutníctva Gemera.
[2] www.banmuz.sk
GPS
48.655030, 20.529810
48°39'18.1"N 20°31'47.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk