Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rožňava - Mestský chudobinec
Lokalita
obec Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková budova. Stavba je prízemná, orientovaná do dvora, dvojtraktová s dlhým radom miestností (izieb). Má pilastrami členenú uličnú fasádu s rovným, do strešnej konštrukcie vsunutým štítom, ktorý má v troch segmentovo zakončených výklenkoch barokové súsošie Piety, nasvätejšej Trojice a sv. Floriána. Sochy sú staršie ako budova a na štíte sú umiestnené sekundárne. Na objekte je nápisová tabuľa vzťahujúca sa na stavbu. [1]
 

Počas požiaru v roku 1710 vyhorel v Rožňave mestský špitál. V tom období zasiahla mesto aj mohutná vlna morovej epidémie. Chudobinec vznikol na mieste vyhoreného špitála. [2] Pamätná tabuľa [3] pripomína, že chudobinec dal v rokoch 1712 – 1719 postaviť krásnohorský zemepán Juraj Andrássy pre rožňavskú chudobu a chorých. [4] Jeho činnosť zakladateľ zabezpečil kapitálom 1 300 zlatých vo forme základiny. Zo šiestich percent ročného úroku sa z nej financovala prevádzka chudobinca – vykurovanie, zabezpečenie stravy a tiež opatera pre ôsmich chudobných. Pod tabuľou sa nachádza malý otvor s kovaním, ktorý slúžil ako pokladnička, do ktorej hádzali dobrovoľníci peniaze na prevádzku chudobinca. Na základe rozhodnutia cirkevnej rady sa chudobinec (špitál) v roku 1837 premenoval na rímskokatolícky a začal fungovať len pre katolíkov. Okolo roku 1890 došlo k jeho rozsiahlejšej prestavbe, bol zaklenutý otvor čiernej kuchyne a zväčšené okná. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Rožňava - Mestský chudobinec foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestský chudobinec foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestský chudobinec foto © Viliam Mazanec 9/2012Rožňava - Mestský chudobinec foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 49.
[2] POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... Rožňava: Mestský úrad Rožňava v spolupráci s vydavateľstvom Region Poprad, s.r.o., 2009. s. 172.
[3] Po maďarsky je na tabuli napísané: Tento rožňavský špitál dal postaviť Juraj Andrássy, večný pán Krásnej Hôrky prostredníctvom správcu svojho majetku Rozmániho. POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... s. 172.
[4] www.retep.sk (5.8.2014)
[5] POTOČNÁ, Eva – NOWAK, Karol: Rožňava, mesto s výhľadom... s. 173.
Bibliografia
www.roznava.sk
GPS
48.663244, 20.532205
48°39'47.7"N 20°31'55.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk