Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Roztoky - Chrám sv. Demetria mučeníka
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Roztoka
Lokalita
obec Roztoky, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neskorobarokovými prvkami postavený v roku 1848 v duchu tereziánskych východoslovenských murovaných sakrálnych stavieb. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Vonkajšie architektonické riešenie zdôrazňuje strechu s troma barokovými vežičkami. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním a segmentovo ukončenými oknami. Veža je krytá barokovou cibuľou s laternou. Okolo kostola sa nachádza ohradný múr.
 

Ikonostas je z polovice 18. storočia, dvojetážový, hore zakončený rokokovými kartušami, umiestnenými po štyroch z oboch strán ornamentálne riešeného Ukrižovania. Na celom ikonostase aj na cárskej bráne sú rokokové ornamenty. Hlavný oltár za ikonostasom je rokokový z polovice 18. storočia, s bohatou vyrezávanou rokajovou a úponkovou ornamentikou, má ústredný obraz Snímanie z kríža v rustikálne empírovej maľbe zo začiatku 19. storočia. Na hlavnom oltári sú rokokové trojramenné úponkové svietniky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
Bibliografia
www.roztoky.sk
GPS
49.390394, 21.492320
49°23'25.4"N 21°29'32.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk