Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rudlov - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Rudľov
Lokalita
obec Rudlov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol znovu postavený v roku 1822 na staršom základe, azda aj stredovekom. V 19. a 20. storočí bol častejšie opravovaný. [1] Najvýraznejšie úpravy objektu boli prevedené v druhej polovici 20. storočia a začiatkom tretieho tisícročia. [2] Sakrálna stavba s nápadne dlhou dispozíciou má jednoloďový, pruskými klenbami krytý priestor, pristavanú sakristiu a polkruhovo uzavreté presbytérium. Predstavaná veža s vysokou ihlanovou strechou bola kedysi delená kordónovou rímsou, vo výške podstrešnej rímsy lode. [3] Fasády sú hladké. Presbytérium má jeden mohutný oporný pilier.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20. storočia. [4]
 

História gréckokatolíckej cirkvi v obci Rudlov siaha až za rozhranie 18. a 19. storočia. Podľa písomných záznamov bol v rokoch 1796 - 1807 v obci farárom Bazilus Ladžinský. Pravdepodobne v tomto období bola postavená aj drevená cerkev so šindľovou strechou na mieste terajšej farskej záhrady. Na juhozápadnom okraji tejto parcely bol aj cintorín. V roku 1822 si miestni veriaci postavili nový chrám, zasvätený Presvätej Bohorodičke. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

1969 - nová fasáda
 

1974 - nová strecha
 

1980 - vnútorná maľba
 

1990 - odstránenie ikonostasu
 

1992 - inštalovanie nového oltára
 

1996 - plynofikácia chrámu
 

2002 - rekonštrukcia strechy veže
 

2004 - rekonštrukcia strechy a nová omietka
 

2007 - elektrifikácia zvonov, rekonštrukcia sakristie, rozšírenie a zariadenie novým nábytkom [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 56 - 57.
[2] http://obec.obecrudlov.sk/index.php/test/cirkev-v-obci (26.3.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 57.
[5 - 6] http://obec.obecrudlov.sk/index.php/test/cirkev-v-obci (26.3.2018)
Bibliografia
www.obecrudlov.sk
GPS
48.920836, 21.570513
48°55'15.0"N 21°34'13.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk