Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná zvonica postavená v roku 1881. Renovovaná bola v roku 1948. Je to vežovitý objekt na pôdoryse štvorca s vysokou ihlancovou strechou. Má hladké fasády a polkruhovo ukončené zvukové otvory. Hrany veže sú vo vrchnej časti skosené. Nad vchodom sa nachádza tabuľa udávajúca rok výstavby zvonice a rok jej obnovy.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Rudlová je mestská časť Banskej Bystrice.
Fotogaléria
Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017Rudlová (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 6/2017
GPS
48.751299, 19.164653
48°45'04.7"N 19°09'52.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk