Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rudná - zvonica
Lokalita
obec Rudná, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Malá drevená zvonica. Záznam v miestnej kronike uvádza, že pochádza z roku 1800. Jednoduchá bloková stavba rámovej konštrukcie je obitá doskovým obkladom a zakrytá stanovou strechou. Vedľa zvonice stojí drevený kríž so symbolom ukrižovania. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na kraji cintorína.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 170.
Bibliografia
www.obecrudna.skwww.pamiatkynaslovensku.sk