Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rudňany - zvonica
Lokalita
obec Rudňany, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
V obci sa ešte donedávna nachádzal drevený kostol a vedľa neho drevená zvonica z polovice 19. storočia. Kostol bol prebudovaný na murovaný, ale zvonica po obnove ostala takmer v pôvodnom stave. Trámový objekt otvorenej rámovej konštrukcie okrem sakrálneho využitia slúžil aj svetským účelom a zvolával baníkov do práce. Tri novšie zvony z prvej polovice 20. storočia sú už produktom továrenskej výroby kovolejárskej dielne z Brna. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 162.
Bibliografia
www.rudnany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk