Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rudník - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Rudno
Lokalita
obec Rudník, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1841 - 1842. Jednoloďový priestor s polkruhovým zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami. Veža vytvára na štítovom priečelí rizalit, na ktorom je vstupný portál. Na priečelí vedľa vstupu sú vysoké výklenky, dnes už bez sôch. [1] Veža členená nárožnými pilastrami je zastrešená stlačenou cibuľou a na ňu dosadá ihlan. Fasády sú členené pilastrami, polkruhovými a termovými oknami.
 

Pôvodný starobylý kostol sv. Juraja, mučeníka v Rudníku dal postaviť jágerský biskup Juraj Fenessy, komendátor prepošstva v Jasove v roku 1692. Kostol bol v roku 1842 úplne zbúraný do základov a z jeho kameňov bola postavená rímskokatolícka cirkevná škola v Rudníku. Starý kostol nahradil klasicistický sakrálny objekt. [2]
 

Farnosť Rudník v roku 1775 ustanovila ostrihomská arcibiskupská rada, ktorej všetky farnosti ležiace na území jasovského prepošstva boli ako privilegované podriadené. Dovtedy obec bola filiálkou farnosti Poproč. Farnosť Rudník spravovali členovia rehole premonštrátov, opátstva v Jasove, nepretržite až do roku 1984, keďže ležala na území jasovského prepošstva. V roku 1776 sa farnosť začlenila do novovzniknutého rožňavského biskupstva. Dovtedy patrila do ostrihomského arcibiskupstva. Ešte v roku 1942 mala farnosť Rudník tri filiálky a to: Rudnícke kúpele (4 km), Rudník svätá Anna (3 km), Mlyn Réka (8 km). Zničením rudníckych kúpeľov koncom druhej svetovej vojny a vyľudnením filiálky postupne zanikli. V súčasnosti farnosť Rudník patrí do dekanátu Jasovského a Turnianskeho, Rožňavského biskupstva. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Rudník - Kostol sv. Juraja foto © Marek Marcinčák 10/2020Rudník - Kostol sv. Juraja foto © Marek Marcinčák 10/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 57.
[2 - 3] www.obecrudnik.eu/-farnost (17.10.2020)
Bibliografia
www.obecrudnik.sk
GPS
48.690602, 21.008243
48°41'26.2"N 21°00'29.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk