Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rumince - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Rumnice, Runice
Lokalita
obec Rumince, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý úplne prestavali v roku 1877. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Z dvoch strán priestoru sú drevené protestantské empory z roku 1743. Fasády sú členené pilastrami. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Neskorobaroková drevená kazateľnica s klasicistickými prvkami je z druhej polovice 18. storočia. Šesťsedadlová baroková patronátna lavica je z roku 1727. Lavice sú z roku 1799. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 59.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 59.
GPS
48.371044, 20.287187
48°22'15.8"N 20°17'13.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk