Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruská Kajňa - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Vyšná Kajňa
Lokalita
obec Ruská Kajňa, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený okolo roku 1800 (1824?). Renovovali ho v roku 1924. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Predstavaná veža je krytá cibuľou. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 62.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 62.
GPS
49.119694, 21.838368
49°07'10.9"N 21°50'18.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk