Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruská Nová Ves - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ruská Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1790. Po požiari v roku 1880 bol obnovený. Na novo ho zaklenuli v roku 1927. Jednoloďový kostol typu východoslovenských sakrálnych stavieb, plánovaných tereziánskou stavebnou Komorou, s charakteristickými bočnými kaplnkami, naznačujúcimi centrálu kríženia. Presbytérium s rovným uzáverom je zaklenuté korýtkovou klenbou. V lodi sú pruské klenby. Fasáda je členená oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. [1] Veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Hlavný oltár s ikonostasom je z rokov 1880 – 1881. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 62.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 62.
GPS
48.979023, 21.324741
48°58'44.5"N 21°19'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk