Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruská Poruba - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Poruba
Lokalita
obec Ruská Poruba, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol poľsko-ukrajinského typu postavený v roku 1777. Opravený bol po druhej svetovej vojne. Je to murovaná stavba riešená na spôsob drevených východoslovenských sakrálnych stavieb tereziánskeho typu. Skladá sa z oblého presbytéria, z lode a predstavanej veže. Vnútorné priestory sú kryté pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Trojitosť priestorov navonok zdôrazňuje trojica cibuľovitých striech. Vstup s dreveným ostením má v supraporte vyrytý ornament s letopočtom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 62.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 62.
GPS
49.142763, 21.790516
49°08'34.0"N 21°47'25.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk