Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruská Voľa - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ruská Voľa, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1858. [1] Podľa iného zdroja vznikol už v roku 1795. [2] Obnovený bol po druhej svetovej vojne. Je to menší, obdĺžnikový jednoloďový objekt s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Donedávna mal kostol pomerne širokú strešnú vežu vstavanú do lomeného štítu. Interiér má rovný strop. Fasády sú hladké s novšími oknami. Na lomenom štíte priečelia bolo kedysi malé termové okno. [3] Veža bola postavená v druhej polovici 20. storočia. Stojí na dvoch pilieroch a je zastrešená malou cibuľou. Do veže vedie otvorené vonkajšie schodisko.
 

V interiéri sa nachádza zlatou farbou zdobený hlavný a dva vedľajšie oltáre. Steny sú zdobené ornamentami s obrazmi svätých. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza kúsok nad stredom obce na návrší, v spoločnom areáli s miestnym cintorínom. Vstup do kostola lemujú z pravej strany pomníky, vľavo svah klesá k hlavnej ceste, tiahnucej sa pozdĺž Volianskeho potoka cez celú obec. [5]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 62.
[2] www.obecruskavola.sk/vina/ (12.8.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 62.
[4 - 5] www.obecruskavola.sk/vina/ (12.8.2021)
GPS
49.09602, 21.58873www.pamiatkynaslovensku.sk