Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruská Volová - Chrám Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ruská Volová, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol s barokovými prvkami postavený v roku 1891. Stavba je riešená v domácej tradícii východoslovenskej gréckokatolíckej architektúry konca 18. storočia. Ide o pozdĺžny priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Fasáda je hladká, členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. [1] Veža je krytá barokovou baňou.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 63.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 63.
GPS
48.945488, 22.364865
48°56'43.8"N 22°21'53.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk