Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruskovce - Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Ruskovce pri Úbreži, Ruškovce
Lokalita
obec Ruskovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúci kostol postavený v roku 1925. Opravený bol po roku 1945. Ide o jednoloďovú pozdĺžnu dispozíciu s polkruhovým uzáverom presbytéria a mierne vtiahnutou predstavanou vežou na štítovom priečelí. Presbytérium je zaklenuté konchou. Loď má pruské klenby, ktorých pásy dosadajú na nástenné piliere. Fasády sú hladké, členené iba podstrešnou rímsou a pravidelným rytmom dvojitých, polkruhovo zakončených združených okien. Na štítovej fasáde je plytký rizalit vstupnej predsiene zakončený trojhranným neúplným frontónom a medzi volútovými štítovými krídlami je postavená veža. Horná osemboká časť veže má dvojité zvukové okná. Veža je zastrešená barokovou cibuľovitou baňou s laternou, ktorá dosadá na podstrešnú rímsu pomocou trojuholníkových štítov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 64.
GPS
48.779166, 22.164216
48°46'45.0"N 22°09'51.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk