Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ruský Hrabovec - Chrám sv. Juraja veľkomučeníka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ruský Hrabovec, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1838 na tradičný spôsob východoslovenských sakrálnych objektov stavebnej kancelárie Komory. Opravený bol v roku 1936. Ide o jednoloďovú stavbu s mohutným polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Uzáver je krytý konchou, v lodi sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na dvojité pilastre. Fasády sú členené lizénami. V trojhrannom frontóne vstupného portálu je letopočet datujúci stavbu. [1] Veža je ukončená barokovou baňou.
 

Hlavný oltár je typ baldachýnového oltáru spolu s ikonostasom a pochádza z čias stavby kostola. Bočný oltár má obraz Krista na Olivovej hore od Lepeczkyho z roku 1909. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 64.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 64.
GPS
48.855385, 22.352469
48°51'19.4"N 22°21'08.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk