Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodný evanjelický kostol bol postavený v 20. rokoch 19. storočia. Mal podobu jednoduchého blokového obdĺžnikového pôdorysu. Dnešnú podobu získal sakrálny objekt v roku 1904. Okrem pristavania veže a sanktuária bol prefasádovaný v novorománskom slohu s akcentom na vežu. Fasády veže sú členené v prízemí bosážou, v hornej časti rustikou a oblúčkovým vlysom. Jednotlivé podlažia veže sú oddelené kordónovou rímsou. [1] Ide o sieňový priestor s dodatočne predstavanou vežou a polygonálnym oltárnym uzáverom. Veža so združenými zvukovými otvormi je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. Priečelie má dva dekoratívne oporné piliere.
 

Z prvej polovice 19. storočia je hlavný oltár so stĺpovou drevenou architektúrou s obrazom zobrazujúcim Ukrižovaného a drevená krstiteľnica s vekom so súsoším Kristovho krstu. [2]
 

Z mobiliáru kostola si najväčšiu pozornosť zaslúži organ. Postavil ho bratislavský organár rakúskeho pôvodu Anton Schönhofer v roku 1885. Je jedným z jeho troch známych organov. [3]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce. Maďarská ulica.
Fotogaléria
Rusovce - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2016Rusovce - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2016Rusovce - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2016Rusovce - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2016Rusovce - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2016
Poznámky
[1] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 2004. s. 56.
[2 - 3] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. s. 56.
GPS
48.054302, 17.148629
48°03'15.5"N 17°08'55.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk