Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - kúria
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kúria je bloková dvojpodlažná stavba s bočnými jednopodlažnými krídlami. Hlavné krídlo je dvojtraktové, uličný trakt tvorí rad miestností zaklenutých valenými klenbami so styčnými a obkročnými výsečami, severný plochostropá chodba, v strede krídla je schodiskový rizalit. Objekt je podpivničený pod západnou stranou hlavného krídla a pod západným krídlom. Východné dvorové krídlo je trojpriestorové. Západné krídlo tvorí priestor kaplnky so svätyňou ukončenou konchou. [1]
 

Najstaršia stavebná etapa bola výskumom v roku 1995 datovaná do 18. storočia, keď postavili jednopodlažný, jednotraktový objekt v tvare písmena L – hlavné uličné krídlo a východné dvorové krídlo. Asymetricky umiestnený suterén pod západnou časťou hlavného krídla umožnil vysloviť hypotézu o existencii ešte staršieho objektu. V prvej polovici 19. storočia budovu radikálne prestavali, hlavné uličné krídlo nadstavali o jedno podlažie a pristavali k nemu na severnej strane komunikačný trakt. Fasáda dostala neskoroklasicistickú podobu. Pamiatkový výskum nepotvrdil autora projektu Ignáca Feiglera st., ktorému bola stavba dovtedy pripisovaná. Okolo roku 1900 pristavali ku kúrii jednopodlažné podpivničené západné krídlo v južnej časti s priestorom kaplnky. [2]
 

Z pôvodného parku sa zachovalo len zopár jedincov pagaštanu. [3]
 

Predpokladá sa, že objekt bol jednou z piatich archívne doložených kúrií viažucich sa k rodine Zichyovcov v Rusovciach. Kúria je pomerne málo známe historické sídlo, ktoré je v tieni tzv. Veľkého kaštieľa Rusoviec, predstavuje však hodnotný celok v dispozícii i slohovom detaile ako reprezentant vidieckych kúrií Bratislavskej župy. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Je vo vlastníctve štátu. [5]
Prístup
Stojí v severozápadnej časti Rusoviec v smere na Jarovce. Balkánska 147. [6]
Poznámky
[1] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2012. s. 153.
[2 - 6] ZVAROVÁ, Zuzana: Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy. In: SNOPKO, Ladislav et al.: Kaštiele a kúrie Bratislavkej župy. s. 153.
GPS
48.057756, 17.140704
48°03'27.9"N 17°08'26.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk