Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - Stĺp s plastikou Antona Paduánskeho
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp s plastikou sv. Antona Paduánskeho je z roku 1719. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Umiestnený je pred Kostolom sv. Márie Magdalény.
Fotogaléria
Rusovce (Bratislava) - Stĺp s plastikou Antona Paduánskeho foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce (Bratislava) - Stĺp s plastikou Antona Paduánskeho foto © Jana Lacková 6/2016Rusovce (Bratislava) - Stĺp s plastikou Antona Paduánskeho foto © Jana Lacková 6/2016
Poznámky
[1] ZVAROVÁ, Zuzana: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In: MALLINERITS, Jozef et al.: Rusovce 1208 – 2004. Bratislava: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rusovce, 2004. s. 56.www.pamiatkynaslovensku.sk