Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružín - Kostol Navštívenia Panny Márie
Lokalita
obec Margecany, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený mestom Košice v roku 1769. Renovovali ho v roku 1926. Bola to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory boli zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadali na rímsové hlavice pilastrov. Na západnej strane interiéru sa nachádzal murovaný organový chór so segmentovými arkádami. Fasády boli členené farebne odstupňovanými lizénami, prípadne lizénovým rámovaním. Hlavná fasáda mala do dvojkrídlového štítu vsadenú štvorbokú vežu so štíhlou barokovou baňou, zakončenou slepou laternou. Na štítových krídlach boli malé okrúhle otvory. [1]
 

Hlavný oltár pochádzal z čias stavby kostola. Bola to pilastrová oltárna architektúra s rokokovými naturalistickými kvetmi a nadstavcovým reliéfom Stvoriteľa v oblakoch. Ústredný obraz Navštívenia Panny Márie bol z konca 18. storočia. Na oltári sa nachádzali plastiky sv. Jozefa a sv. Vojtecha (?) z roku 1769. Ostatné zariadenie bolo zo začiatku 20. storočia. [2]

Súčasný stav a využitie
Ružín je zaniknutá obec v severozápadnej časti okresu Košice - okolie, západne od obce Malá Lodina. Jej vznik je datovaný ku koncu 14. storočia (1386) a v minulosti to bola bansko-roľnícka obec, podobne ako aj ďalšie zaniknuté obce, resp. častí obcí severozápadne Rolová Huta a južne od nej Košické Hámre. Obec zanikla z dôvodu výstavby priehrady Ružín na rieke Hornád, konkrétne jeho spodnej časti Ružín II. V súčasnosti je jej okolie využívané na rekreačné účely, nachádza sa tu väčšia chatová osada. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 265.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 265.
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Ružín_(obec) (28.3.2018)
Bibliografia
www.margecany.sk
GPS
48.861433, 21.089727
48°51'41.2"N 21°05'23.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk