Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13)
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Meštiansky prejazdový dom postavený okolo roku 1850. [1] Ide o dvojpodlažný objekt, so suterénom pod kratším krídlom, s pôdorysom v tvare písmena L, dvojkrídlový, doplnený o dvorovú dostavbu v zadnej časti parcely. Má dvojtraktovú dispozíciu s aditívne radenými miestnosťami, v suteréne s valenými, na prvom nadzemnom podlaží zrkadlovými klenbami, na druhom podlaží sú rovné stropy. Prístup z prejazdu na druhé podlažie vedie cez vnútorné dvojramenné schodisko, po celej dĺžke dvorovej fasády je umiestnená pavlač. Do suterénu sa vstupuje samostatne z dvora schodmi vedúcimi z prístavby. Hlavná fasáda je na prvom podlaží päťosová s pravouhlou bránou do prejazdu v strednej osi a vstupmi do priestorov v krajných osiach, na druhom podlaží sedemosová, horizontálne členená kordónovou a korunnou rímsou. V osiach sú obdĺžnikové okná s profilovanou šambránou, podokennou a nadokennou rímsou v stredných osiach s trojuholníkovým frontónom. Dom je zastrešený sedlovou strechou, bočné krídlo a jednopodlažná dostavba vo dvore majú pultové strechy s vikiermi. [2]
 

Dom bol dodatočne rozšírený jednopodlažnou prístavbou východného krídla. Uličné priečelie upravili v roku 1992, pričom ponechali charakteristické prvky riešenia. [3]
 

V rokoch 1899 – 1948 tu pôsobil lekár, politik, spisovateľ, prvý splnomocnenec minister pre správu Slovenska a predseda Slovenskej národnej rady Vavro Šrobár. V dome vznikli také dôležité dokumenty, ako boli Ohlas Slovákom a rezolúcia z 1. mája 1918 v Liptovskom Mikuláši. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav meštianskeho domu je veľmi dobrý.
Prístup
Objekt je situovaný v radovej uličnej zástavbe na južnej strane Mostovej ulice. [5]
Fotogaléria
Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13) foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13) foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13) foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13) foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13) foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13) foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Meštiansky dom (Mostová 13) foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 108.
[2 - 3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 109.
[4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 108 - 109.
[5] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 108.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.082930, 19.303737
49°04'58.6"N 19°18'13.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk