Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - Neologická synagóga
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neologická synagóga z roku 1880 je postavená v novorománskom slohu. Predstavuje konvenčný typ židovskej sakrálnej architektúry druhej polovice 19. storočia. Trojloďová sieň obdĺžneho pôdorysu má fasády s novorománskym tvaroslovím. Je zastrešená plytkou sedlovou strechou. [1]
 

Podnetom na výstavbu synagógy bolo osamostatnenie ružomberskej židovskej komunity od náboženskej obce v Liptovskom Mikuláši v roku 1870. Židovská náboženská obec kúpila v roku 1870 pozemok na Panskej ulici za 2020 zlatých, ktorý bol určený na stavbu synagógy a novej školy. Pôvodné priestory v starom mestskom pivovare prestávali stačiť. Modlitebňa sa najprv premiestnila do priestorov bývalého tabakového úradu a v roku 1874 do bývalých mestských kasární. V roku 1879 sa začala stavba synagógy podľa vzoru objektu v Miškolci. Výstavbu realizoval Ing. Juraj Lukáč a aj keď napredovala rýchlo, načas ju zastavila nečakaná udalosť, keď pri požiari zhorelo lešenie. Náklady na stavbu boli 14 300 zlatých. Synagóga bola slávnostne odovzdaná 30. decembra 1880. V roku 1929 bola zrekonštruovaná. [2]
 

Od roku 1945 slúžila ako sklad ružomberských bavlnárskych závodov. Pôvodné vybavenie synagógy, okrem Arona ha-kodeš a vzácnych lustrov pre viac ako 400 sviečok, ktoré pôvodne budovu osvetľovali, sa nezachovalo. Areál synagógy dopĺňala škola a rituálny kúpeľ. [3]
 

Sieňový priestor tvorí trojlodie so štyrmi trojicami plackových klenbových polí s medziklenbovými pásmi nesenými piliermi, do ktorých sú ukotvené empory. Na východnej strane v osi hlavnej lode je situovaný zachovaný Aron ha-kodeš (oltár). Tvorí ho edikula s ústupkovým ostením v čele so stĺpmi, ukončená štítom. Empory, obiehajúce priestor z troch strán, sú prístupné dvoma točitými schodiskami v západných nárožiach bočných lodí. Ploché drevené parapety empor sa nezachovali. V západnej časti medzi schodiskami pod emporou je vstupná predsieň. Interiér má ornamentálnu dekoratívnu nástennú výmaľbu klenieb a klenbových pásov umeleckoremeselného charakteru. [4]
 

Západná hlavná fasáda je trojosová dvojpodlažná, členená lizénami, s centrálnym rizalitom ukončeným zalomeným štítom s oblúčkovým podstrešným vlysom. V osi je hlavný polkruhovo ukončený portál zavŕšený tympanónom, nad ktorým je polkruhovo ukončené pozdĺžne okno. V postranných osiach sú bočné obdĺžnikové vstupy, nad ktorými sú pozdĺžne polkruhovo ukončené okná. Východná fasáda je hladká, obdobne členená rizalitom a lizénami, s kruhovým oknom presvetľujúcim svätyňu. Bočné fasády sú päťosové dvojpodlažné, s jednoosovými nárožnými rizalitmi zavŕšenými zalomenými štítmi. Majú výrazné lizénové členenie v podstreší s oblúčkovým vlysom. Okná na prvom nadzemnom podlaží sú združené dvojosové, na druhom pozdĺžne polkruhovo ukončené s kružbovým motívom, so zachovanými pôvodnými vitrážovými výplňami s geometrickými dekoratívnymi mriežkovými vzormi. Na južnej fasáde v druhej osi je bočný vstup. Architektonické členenie fasád je zvýraznené červenou farebnosťou tvaroslovných prvkov vystupujúcich na sivých plochách. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia..
 

Synagóga dlhé roky chátrala. K jej obnove sa konečne prikročilo v rokoch 2013 – 2014. Investovalo sa približne 800.000 eur. Samotným rekonštrukčným prácam predchádzalo niekoľkoročné prípravné úsilie, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie dohody medzi predstaviteľmi mesta a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku o dlhodobom prenájme synagógy na kultúrne účely za symbolickú cenu. Rozsiahla rekonštrukcia premenila opustený objekt židovskej synagógy v Ružomberku na koncertné a výstavné centrum. Súčasťou obnovy bolo vybudovanie prístavby, ktorá slúži ako potrebné zázemie pre účinkujúcich i návštevníkov. Nevyhnutné úpravy podstúpilo bezprostredné okolie historickej budovy.

Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je veľmi dobrý. Slúži ako kultúrne a výstavné centrum.
Prístup
Synagóga stojí pri rieke Revúca, pôvodne v uličnej zástavbe, dnes už výrazne narušenej. Nachádza sa na Panskej ulici.
Fotogaléria
Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická ynagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Neologická synagóga foto © Patrik Kunec 5/2021Ružomberok - Neologická synagóga foto © Patrik Kunec 5/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.
[1 - 4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 102.
[5] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 103.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.081357, 19.306277
49°04'52.9"N 19°18'22.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk