Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - Pomník Sloboda slovenského národa
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník je údajne umiestnený na mieste posledných obetí prvej svetovej vojny v Ružomberku. Vznikol pri príležitosti 10. výročia konca prvej svetovej vojny a vzniku ČSR. Autorom sôch je Ladislav Majerský, autorom architektonického riešenia Vincent Malý. [1]
 

Monumentálne dielo je umiestnené na pódiu prístupnom schodíkmi. Architektonický podstavec tvorí zostava troch výškovo aj hmotovo odstupňovaných hranolových telies zo sivej zrnitej hladenej žuly. Na podstavci sú umiestnené dve pieskovcové súsošie približne životnej veľkosti – Poroba a Odboj, na najvyššom hranolovom pilieri je solitérna socha Víťazstvo. Obe súsošia sú trojfigurálnymi scénami. Porobu slovenského národa charakterizuje sediaca ženská a kľačiaca mužská postava a dvojkríž. Postavy sú v pózach vyčerpania, skľúčenosti, so sklonenými hlavami a ochabnutými telami, stojaci muž v kroji má ruky prekrížené na prsiach. Súsošie Odboj tvorí kompozícia dvoch postáv v talianskej a ruskej legionárskej uniforme obraňujúcich vlasť, ktorú predstavuje muž s ratolesťou za nimi. Víťazstvo situované na najvyššom štíhlom pilieri symbolizuje mladá žena zahalená do pruhu drapérie s hlavou obrátenou nahor. Pomník Sloboda slovenského národa je ideovým vyjadrením dobového trendu vyzdvihovania dejín národa, s výtvarným výrazom určitého schematizmu a popisného realizmu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pomníka je dobrý.
Prístup
Námestie slobody
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 111.
[2] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 111.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.082987, 19.298140
49°04'58.8"N 19°17'53.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk